Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego
ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pod nazwą
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne
która odbędzie się
20-22.04.2012
na Uniwersytecie Wrocławskim

Konferencja jest kierowana do studentów, doktorantów i młodych doktorów, którzy zajmują się w swoich badaniach tematyką średniowiecza. 

Naszym celem jest nawiązanie dialogu między badaczami reprezentującymi  różne dyscypliny naukowe.Jest to wyjątkowe wydarzenie, które umożliwia naukowcom i studentom wymianę koncepcji badawczych, zaprezentowanie wyników swoich badań międzynarodowej widowni oraz dyskusję nad nimi.
Tematem konferencji jest średniowiecze we wszystkich aspektach, zapraszamy zatem przedstawicieli takich dyscyplin jak:

Historia
Archeologia
Historia sztuki
Prawo
Językoznawstwo
Filozofia
Antropologia kulturowaJęzykiem konferencji jest język angielski i polski


Zaproszenie przyjmujemy do 16.03.2012 o 23:59
e-mail:
medievalmeetings@wp.plPo konferencji planowane jest  wydanie publikacji w języku angielskim (na początku roku 2013).
Zgłoszenia powinny być stworzone według następującego schematu:  


Tytuł referatu:


Imiona:


Nazwisko:


Tytuł:


Reprezentowana instytucja:


Abstrakt( nie więcej niż 500 słów):


Adres do korespondencji:


numer telefonu:


E-mail:


Wymagany sprzęt:


Zakwarerowanie:


20/21 kwietnia tak/nie

21/22 kwietnia: tak/nie

Obiad: tradycyjny/wegetariański


  Chęć udziału w wycieczce po Wrocławiu 22.04.2012: tak/nieDołącz na facebook